Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website van Rentmaster B.V. Door de website te bezoeken en te gebruiken stemt u in met onderstaande bepalingen en de algemene voorwaarden van Rentmaster B.V.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Rentmaster B.V. stelt de informatie op deze website met zorg samen en streeft ernaar de informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk te laten zijn. Rentmaster B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid website
Rentmaster B.V. spant zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar is daarbij afhankelijk van externe partijen. Rentmaster B.V. vraagt hiervoor uw begrip en wijst er tevens op dat zij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van verminderd of tijdelijk niet-functioneren van de website kan aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten en andere rechten
Rentmaster B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan enigerlei informatie van de website, waaronder tenminste wordt verstaan de teksten, grafisch materiaal en/of logo’s, te kopiëren en/of te vermenigvuldigen. Ook het verspreiden en/of het verstrekken van informatie van deze website aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rentmaster B.V., is niet toegestaan. Enkel voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan informatie van deze website te downloaden dan wel af te drukken.

Wijzigingen
Rentmaster B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder nadere aankondiging, wijzigingen aan te brengen aan deze disclaimer. Daarom adviseert Rentmaster B.V. u met enige regelmaat kennis te nemen van deze tekst.